Outplacement sjælland, fyn, jylland, grønland

Outplacement

Outplacement er noget forholdsvist nyt i Danmark. Det betyder helt konkret, at vi hjælper en opsagt medarbejder videre med sit karriereforløb. Skal ordet (eller betegnelsen) oversættes til dansk, betyder det genplacering

Forskellige typer af virksomheder tager fat på os angående outplacement. Det sker, når de vil sige pænt farvel til en værdsat medarbejder.  

Vores outplacementkonsulenter er klar til at hjælpe din medarbejder godt videre. Uanset jobtype og -titel. Vi hjælper blandt andet med kompetenceafklaring, karriererådgivning, værktøjer til jobsøgning, coaching og sparring.

Har din virksomhed haft en større opsigelsesrunde? Så kan det også være relevant, at ledelsen eller HR-personalet får sparring til at tage sig godt af de resterende medarbejdere. Det kan vi også hjælpe med – bl.a. gennem skræddersyede kursusforløb.

Vi hjælper med outplacementforløb på Sjælland og Fyn, i Jylland og Grønland fra vores 2 afdelinger i Køge og Nuuk.

Hvad er outplacement?

Hvad er outplacement egentligt, og hvad går det ud på?

Et outplacementforløb foregår typisk, når en virksomhed er nødt til at reducere antallet af medarbejdere. Af den ene eller anden årsag. Det er ikke en behagelig situation. Hverken for den opsagte medarbejder eller for virksomheden. 

Når man er blevet afskediget, opstår et naturligt behov for at finde ud af, hvad fremtiden bringer. Og især; hvilke muligheder der findes. Derfor er et af de vigtigste elementer i outplacement en kombination af coaching og karriererådgivning. 

En arbejdsgiver kan godt glemme, hvor stort et stykke arbejde der ligger foran en afskediget medarbejder. Det gælder selvfølgelig i forhold til den konkrete jobsøgning. Men det er især den mentale situation, der tager tid at bearbejde. 

En opsagt medarbejder sidder ofte med disse spørgsmål:

Hvad skal jeg nu?

Hvad kan jeg tilbyde andre virksomheder?

Hvordan søger jeg job?

Skal jeg skifte arbejdsfunktion?

Vil jeg være i samme branche?

Vil jeg starte op som selvstændig?

Generelt er der mange hvis’er og men’er, når man bliver opsagt. Uanset om man er medarbejder eller leder.

Vores konsulenter er der derfor især for at hjælpe vedkommende til at se sine potentialer. Men vi hjælper samtidig med at afdække (andre) kompetencer, lægge en strategi for jobsøgning og give ham eller hende værktøjer, der hjælper i processen med at komme godt videre. 

Outplacement forløb

Outplacement forløb er sjældent 100% ens. Vi er alle individuelle personer, hvilket vores konsulenter respekterer og tilgodeser. Derfor tilpasser vi hvert outplacementforløb til den situation, den individuelle medarbejder befinder sig i.  

Vi tager en afslappet og uformel snak med den enkelte medarbejder. Sammen tilrettelægger vi et forløb, der indeholder ønsker til karriereudvikling, jobsparring og coaching. 

En opsagt medarbejder har behov for at vide mere om jobmuligheder og karriereveje. Det hjælper vi vedkommende med at afklare. 

Et outplacementforløb kan tilrettelægges på rigtig mange måder. Det er både virksomheden og den enkelte person, der bestemmer forløbets indhold og varighed. Så der er intet skema som sådan. Med mindre du ønsker det sådan.

Hvorfor vælge et outplacementforløb?

outplacement sjælland - outplacementforløb

Virksomheden viser ansvarlighed

Et outplacementforløb handler først og fremmest om at hjælpe en afskediget og loyal medarbejder videre i karrieren. At tilbyde sine medarbejdere et sådant forløb, viser en stor ansvarlighed for medarbejdernes velbefindende generelt. Det viser en afskediget medarbejder, at man har sat stor pris på vedkommendes indsats.

Det skaber tryghed

Outplacement er med til at bevare en god stemning blandt de tilbageværende medarbejdere. Det giver en fornemmelse af tryghed, at ens arbejdsplads udviser hjælpsomhed og ansvar, når en kollega afskediges.

Virksomheden brandes postivt

Når en virksomhed udviser respekt ved at tilbyde hjælp til en afskediget medarbejder, rygtes det positivt. Outplacement gør derfor også virksomheden attraktiv for nye medarbejdere, og er en del af en moderne virksomheds CSR-politik.

Det betaler sig

Et outplacementforløb koster som regel ikke mere end en månedsløn. Derfor er de økonomiske omkostninger godt givet ud set i forhold til den respekt og det omdømme, virksomheden får til gengæld.

En personlig og empatisk konsulent vender situationen til noget positivt

Relationen og forståelsen er vigtig, når det gælder outplacement. Uanset forløbets indgangsvinkel og indhold, så er det en af vores konsulenter, der sidder overfor din medarbejder. Hos Rekrutteringskompagniet går vi højt op i at sætte os godt ind i den individuelles situation. Derfor lærer vi medarbejderen godt at kende.  

Han eller hun har oplevet en mere eller mindre traumatisk ændring i sit liv. Derfor sætter vi en stor ære i, at den individuelle person føler sig godt tilpas under hele forløbet – fra indledning til afslutning.

Sådan opfattede Jean et forløb med outplacement hos os

Jeg startede mit forløb med outplacment efter at være blevet opsagt i et firma. Her havde jeg gennem 7 år været rygraden i den danske afdeling. Det var for mig en utrolig svær process pludselig at skulle affinde mig med at skulle finde en ny arbejdsmæssig identitet.
Jeg havde brug for en person som både kunne støtte mig i de forskellige processer omkring jobsøgninger, CV opdatering og jobansøgninger. Og ikke mindst en som jeg kunne sparre med ifm. fremtidige jobmuligheder. For mit vedkommende havde jeg også brug for et stort spark bagi for at højne mine tanker omkring mig selv og mine kompetencer. Det jeg syntes, var super godt i Pernille´s tilgang til mig, var, at hun tog udgangspunkt i mig og mit forløb. Jeg følte ALDRIG at Pernille generaliserede. Hun var derimod yderst lyttende og observant, for derigennem at kunne aflæse lige nøjagtig hvad jeg egentlig havde brug for. Både ift. det jeg sagde, men vigtigst af alt; også det jeg ikke sagde.
Jean
Afskediget medarbejder i et outplacementforløb hos Rekrutteringskompagniet

Vi hjælper dig godt videre med outplacement

Med stor erfaring med succesrige forløb med outplacement, HR-udvikling og personlig sparring får vi altid vendt den kedelige situation til noget positivt.  

Du finder Rekrutteringskompagniets konsulenter i vores 2 afdelinger i Køge og Nuuk. Vi fungerer som eksternt outplacementbureau på Sjælland og Fyn, i Jylland og Grønland. Vi har forskellige typer af outplacementaftaler med små og store virksomheder i bl.a. Roskilde, Næstved og Ringsted. Læs mere om historien bag genplacering på wikipedia her.