Kompetenceudvikling

kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere

Udvikling af kompetencer er midlet for at nå målet i en virksomhed. Både dine medarbejdere og din ledelse vil altid have et behov for at udvikle kompetencerne.  

Det handler i bund og grund om, at du udvikler dine kompetencer i takt med tidens forandringer. På den måde sikres kvaliteten i opgaveløsningen, og I når de fælles målsætninger. Både lige nu og her og i fremtiden.  

Kompetenceudvikling

Hos os får du hjælp og rådgivning til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse. Vi tilpasser ethvert udviklingsforløb til lige netop din virksomheds behov. Samtidig sætter vi fokus på en kombination af både faglig og personlig udvikling. Vi skræddersyr også kurser i kompetenceudvikling.

Du og din virksomhed tilbydes hjælp med både HR- og rekrutteringsopgaver på Sjælland og Fyn, i Jylland og på Grønland fra vores 2 afdelinger i Køge og Nuuk.

Kompetenceudvikling er i princippet alle de elementer og aktiviteter, der er med til at udvikle en medarbejders kunnen. Det kan være alt fra oplæring til en ny stilling, til en længere videregående uddannelse. Det essentielle er, at dine evner og din viden udvides og udvikles. Løbende udvikling af kompetencerne er en betingelse for, at arbejdsopgaver håndteres effektivt og med høj kvalitet.

I dag er en grundlæggende viden ikke langtidsholdbar, som den var førhen. Teknologi og muligheder udvikles fra dag til dag, og det går stærkt. Derfor er en grunduddannelse ikke nok, hvis man har mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Det er derfor ekstremt vigtigt, at både virksomhed og medarbejderes evner udvikles løbende. Og her kommer kompetenceudvikling ind i billedet.

Og hvad er kompetenceafklaring så?

Når vi taler om kompetenceafklaring, er der tale om en afklaring af dine faglige og personlige evner og kompetencer. Her får du svaret på:

  • Hvad kan jeg?
  • Hvad er jeg god til?
  • Hvad kan jeg bedst lide at arbejde med?
  • Hvad egner jeg mig bedst til fagligt og personligt?
  • Hvad er mine kriterier for et drømmejob?

Mange synes, at kompetenceafklaring kan være en udfordring. Mest fordi man ikke er vant til at tænke i de baner.

Her kan vi hjælpe dig, så du får en større forståelse af dig selv og dine kompetencer. Og ikke mindst; hvordan du bedst muligt udnytter dem, hvilket er mindst lige så vigtigt at fokusere på.

Du vil se et decideret og akut behov for kompetenceudvikling, når virksomheden, personalegruppen eller enkelte medarbejdere, har problemer med at nå målene.  

Derfor er det mest hensigtsmæssige for alle virksomheder at praktisere en løbende udvikling. På den måde undgår du hovsaløsninger og dalende effektivitet, og din virksomhed forbliver konkurrencedygtig.   

Med en eksekverbar plan er du også med til at fastholde eksisterende og rekruttere nye, dygtige medarbejdere. I dag forventer de fleste en både faglig og personlig udvikling på arbejdspladsen. Derfor går flere og flere virksomheder højt op i at tilbyde gode muligheder for udvikling.

Vi hjælper din virksomhed og de individuelle medarbejdere med at få et overblik over optimale forløb med kompetenceudvikling. Og vi er med hele vejen med både rådgivning sparring.  

Din virksomhed er unik. Derfor laver vi indledende en grundig analyse af kompetencebehov (en kompetenceafklaring), hvor vi samtidig ser på de eksisterende, individuelle kompetencer hos medarbejdere og ledere. 

Vi ser bl.a. på følgende i et forløb med kompetenceudvikling:

Kompetenceudvikling:

Hvilke kompetencer er der til rådighed lige nu?
Hvilke kompetencer er der behov for lige nu og i fremtiden?
Hvilke kompetencer skal der fokuseres på for at udvikle virksomheden og nå målene?
Er det mest hensigtsmæssigt, at et forløb med kompetenceudvikling foregår individuelt eller i form af kurser/workshops for en gruppe af medarbejdere eller ledere? 
Hvor lang en læringsperiode er der plads til i virksomheden?

Lavpraktisk:

Ud fra ovenstående, vil vi i en tæt dialog med dig (og eventuelt dit team) udarbejde en udviklingsstrategi og handlingsplan.

Til slut sættes du (eller I) grundigt ind i de mest effektive udviklingsværktøjer, der kan bruges i hverdagens opgaveløsninger. Du lærer, hvordan du udvikler dig selv i praksis – til glæde og gavn for virksomheden og kollegerne. 

Kompetenceudvikling leder medarbejder - HR bureau sjælland fyn jylland

Fuld fart frem

Kompetenceudvikling forløber i takt med udviklingen omkring dig og i din branche, ellers bliver du pludselig afsporet. På et tidspunkt skal du revidere strategi og handlingsplan igen. Når det er tid, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til en fornyet omgang sparring og rådgivning gennem os.

Er du leder, vil kompetenceafklaring give dig et langt bedre overblik over dine medarbejderes potentialer. Både de udnyttede, men især de uudnyttede kompetencer. Kompetenceudvikling og -afklaring bruges som et udviklingsværktøj. Det hjælper dig med at sikre, at der er synergi mellem virksomhedens mål, de konkrete opgaver der skal udføres og de individuelle medarbejderes kompetencer til at opfylde dem.

Kompetenceudvikling kurser

Vores konsulenter tilbyder kurser i kompetenceudvikling. Uanset om det er for dig som en individuel aktør på arbejdsmarkedet, eller hvis I er et helt team af medarbejdere.

Vi kører både workshops og kompetenceudviklings-kurser, der alle skræddersys efter dine behov. Derfor har vi ikke en konkret køreplan. 

Fordele ved kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling har exceptionelt mange fordele. Både når det er udvikling af dig selv, dine medarbejdere og din ledelse. Udviklingen er bl.a. med til at virksomhed og medarbejdere:

øger effektiviteten​

yder bedre kundeservice

styrker din virksomheds image

skaber en sundere virksomhedskultur

forbedrer den eksterne og interne kommunikation​

fastholder og tiltrækker medarbejdere

Kompetenceudvikling med succes

Der er flere parametre for succesfuld kompetenceudvikling; 

  1. Der skal udarbejdes en gennemtænkt handlingsplan set i forhold til både virksomhedens og medarbejdernes behov og ønsker
  2. Det skal implementeres som en brik i virksomhedens strategi
  3. Der skal være en konkret målsætning
  4. Der skal tages udgangspunkt i den enkelte medarbejder og leder

Ved at tage alle aspekter af et udviklingsforløb med, opnår både virksomheden og medarbejderne succes – som team og individuelt.

Udvikling af medarbejdere og ledere kræver en indsats

Kompetenceudvikling behøver slet ikke være langhåret, men du bliver nødt til at investere en del af dig selv, hvis du vil have noget ud af det. Som det jo er med alt.

Når man ser på udviklingen i danske virksomheder, er der altid fokus på de succesrige af slagsen. Det er de virksomheder, der tager udgangspunkt i den nuværende situation, men som samtidig har et ben foran i forhold til vækstmuligheder.

Hvis du vil vide mere om dine muligheder med et udviklingsforløb, eller hvis du har spørgsmål så tag fat på os.

Rekrutteringskompagniet-rekrutteringsbureau-favicon
Vi er her for at hjælpe