CSR og outplacement - outplacementforløb

CSR

– outplacement skaber værdi for medarbejdere og virksomhed

CSR (corporate social responsibility) betyder, at en virksomhed arbejder målrettet med at integrere socialt hensyn (og bæredygtighed i et miljømæssigt henseende).  

Når der er tale om CSR og outplacement, er det delen med socialt ansvar, der kommer i spil. Hjælper du en opsagt medarbejder videre, udviser du og virksomheden social ansvarlighed med stor omtanke for dine medarbejderes muligheder og trivsel.  

Vi hjælper med outplacement på Sjælland og Fyn, i Jylland og på Grønland – ja i hele kongeriget Danmark

– fra vores afdelinger i Køge og Nuuk.

Hvad får virksomheden ud af at tilbyde en opsagt medarbejder et forløb med outplacement?

Vælger du et outplacementforløb til en afskediget medarbejder, viser du først og fremmest et stort socialt ansvar overfor den pågældende person. I et større perspektiv har det også en positiv effekt på din virksomheds image, og derfor kan det også kaldes employer branding.  

En genplaceringsstrategi styrker også virksomhedens indre kerne. Det er med til at fastholde de eksisterende medarbejdere og ledere, når man bruger outplacementforløb under afskedigelser og fyringsrunder. Vi har det jo alle bedst, når vores kolleger behandles med respekt og omtanke. 

En afskediget medarbejder bliver ambassadør for din virksomhed 

En opsigelse vil for de fleste bringe mange følelser i spil. Det giver anledning til alt fra vrede til depression og en følelse af utilstrækkelighed. Outplacement er med til at minimere de negative følelser hos en opsagt medarbejder. Et succesfuldt forløb med outplacement sender i stedet en tidligere ansat videre som ambassadør for din virksomhed. Medarbejderen er blevet hjulpet godt på vej videre, og det vil vedkommende huske virksomheden positivt for. 

Outplacementforløb er mere og mere normalt

I takt med at virksomheder får en udførlig CSR-strategi, er outplacement blevet en integreret del af virksomhedspolitikken. I dag skifter vi job oftere end tidligere, fordi arbejdsmarkedets mobilitet stiger, og virksomheder i højere grad selv udskifter medarbejdere – eller får færre ressourcer til personale. Derfor er der stor fokus på den sociale ansvarlighed i genplacering af en medarbejder, når der er tale om en afskedigelse. 

Hvad er outplacement egentligt?

Hvad er outplacement? Hvordan foregår et forløb?

Et succesfuldt forløb med personlig rådgivning 

Udover at vores konsulenter besidder erfaringen med afskedigelsesforløb, så lægger vi en stor ære i, at ethvert outplacementforløb bliver succesfuldt. Både for den pågældende medarbejder og for din virksomhed. Det er den personlige relation og tilliden, der udgør succeskriteriet – og de forhold skaber vi sammen med medarbejderen.  

Gennem dialog og sparring garanterer vi, at den opsagte medarbejder får en større indsigt i egne kompetencer og jobmuligheder. Vi fokuserer 100% på den afskedigedes forhåbninger og ønsker til et fremtidigt job, og vi planlægger aktiviteter til konkret jobsøgning i fællesskab. Din opsagte medarbejder er i de bedste hænder, og vi har kun oplevet positiv feedback efter et endt forløb.

Alle vores indsatser medvirker til, at medarbejderen kommer styrket ud af forløbet. Måske med et nyt job på hånden, men ellers med de bedste forudsætninger for hurtigt at vende tilbage på arbejdsmarkedet. 

Du finder vores outplacementkonsulenter i Køge og Sorø, og du er altid velkommen til at give os et kald eller sende os en mail.  

Rekrutteringskompagniet fungerer som eksternt outplacementbureau på Sjælland og Fyn og ikke mindst i Jylland og på Grønland. Vi har mange forløb med små og store virksomheder i bl.a. Næstved, Ringsted, Odense og Roskilde. Se et udvalg af vores kunder nedenfor.